Strekfortelling for Norwegian Innovation Clusters

 

Video

Strekfortelling, i samarbeid med Trolltind kommunikasjon, til Norwegian Innovation Clusters som viser hvordan næringsklynger i Norge kan bidra til omstilling og skape et løft i næringslivet. 

 

Samarbeid - vår nye konkurransekraft