Strekfortelling for Norsk katapult i Siva

Video

Strekfortellingen «Katapult-sentre gjør veien fra konsept til marked raskere, bedre og mindre risikofylt», i samarbeid med Trolltind kommunikasjon, for Norsk katapult i Siva.