«Big Data» / «Systems Engineering»

Trykkmateriell for Norwegian Innovation Clusters - et statlig klyngeprogram.