Greentech Innovators

«Give waste a value»

Strekfortelling for Greentech Innovators som utvikler teknologi for kultivering av mirkoalger gjennom sirkulær bioøkonomi.

Strekfortellinger