Superfinalen i Sparekampen 2018 i Kilden

Sparekampen er en konkurranse arrangert av Spareskillingsbanken i Kristiansand for å engasjere 8. klassinger i personlig økonomi.