Skip to main content

«Næringsklynger 2015»

Årlig publikasjon for det statlige klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.