Skip to main content

«Samarbeid er vår nye konkurransekraft»

Norwegian Innovation Clusters

Strekfortelling for Norwegian Innovation Clusters - et statlig klyngeprogram.

I samarbeid med Trolltind kommunikasjon.

Strekfortellinger