Skip to main content

«Et lærende næringsliv» / «Teste, simulere & visualisere»

Trykkmateriell for Norwegian Centres of Expertise - en del av det statlige klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.