Skip to main content

«Give waste a value»

Greentech Innovators

Strekfortelling for Greentech Innovators som utvikler teknologi for kultivering av mirkoalger gjennom sirkulær bioøkonomi.

Strekfortellinger