Skip to main content

Strekfortelling for HELT MED

Helt Med

HELT MED er en stiftelse som jobber for å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Strekfortellingen vil synliggjøre et stortingsvedtak inspirert av HELT MED-modellen og videre fremheve fordelene ved å bruke HELT MED til oppfølging i varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

Strekfortellinger