Skip to main content

Strekfortellinger om TryggEst for Bufdir

TryggEst

Vi har produsert 13 strekfortellinger til modulene i et e-læringskurs om TryggEst – en modell som skal bidra til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Kurset er utviklet av Stiftelsen SOR for Bufdir.

Strekfortellinger