Skip to main content

«Katapult-sentre gjør veien fra konsept til marked raskere, bedre og mindre risikofylt»

Norsk katapult / Siva

Strekfortelling for Norsk katapult i Siva.

I samarbeid med Trolltind kommunikasjon.

Strekfortellinger